06 Sep 2017

ข้าคือผู้นำกลุ่มสู่การเปลี่ยนแปลง: น้ำตาลบุรีรัมย์รุ่นที่1

“ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดหรอกที่อยู่รอด แต่เป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหาก”
-ชาร์ลส์ ดาร์วิน ทฤษฎีวิวัฒนาการ

“ผู้นำ” ก็เช่นเดียวกันหากไม่มีใครปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปท้ายที่สุดก็คงเผชิญกับความยากลำบากในภายหลัง

หากวันนี้ “คุณต้องการ การนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง” bijoux pandora pas cher
ไม่ว่าคุณจะนำจาก “ด้านหน้า” โดยการทำให้ดู
หรือจะนำจาก “ด้านหลัง” bijoux pandora pas cher คอยส่งเสริมให้กำลังใจ
ก็ล้วนแล้วแต่ “ทำได้ทั้งสิ้น”
แต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ “การดำรงคงอยู่” maillots foot ของผู้นำ
ก็คือ “นำยังไงให้ได้ผลลัพธ์” ที่ต้องการ

ชื่นชมน้ำตาลบุรีรัมย์ที่ริเริ่มพัฒนาผู้นำตั้งแต่
ต้นน้ำของการผลิตน้ำตาลของผู้นำกลุ่มนักธุรกิจไร่อ้อย
ที่จะมีคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้อีกนับแสน
เพื่อนอกจากจะรับมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ยังคิดวางแผนล่วงหน้าสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

#ธุรกิจมีผู้นำดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง
#ยกให้คนนี้เจ้ออของน้องๆและคุณนายของชาวไร่
#ฝึกอบรมสร้างภาวะผู้นำกลุ่มสู่การเปลี่ยนแปลง

maillots foot