31 Aug 2020

ครูธรรมดา 1 คน อาจให้ความรู้เด็กได้นับร้อยคน

ครูธรรมดา 1 คน อาจให้ความรู้เด็กได้นับร้อยคน
.
แต่ครูที่เต็มไปด้วยพลังงานชีวิต
เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ
เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู
เต็มไปด้วยความรักความห่วงใย
และมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบของความเป็นมนุษย์
ที่พร้อมจะสร้างสรรค์โลกนี้ให้ดียิ่งขึ้น
ให้เป็นแบบอย่างกับลูกศิษย์ของตัวเอง
.
ครูแบบนี้แค่ 1 คน สามารถสร้างเด็กๆ
ให้เก่งและดีได้นับหมื่นๆคน
.
วันนี้ เราเติมพลังให้คุณครูของเราหรือยังครับ?
.
#COSTraining
#PointsofyouCOS
#ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย