02 Feb 2017

ครู D.A.R.E 4.0

“ภารกิจเพื่อชาติพัฒนาเยาวชนไทยห่างใกลยาเสพติด”

เด็กจะดีได้ “ครู” คือบุคคลสำคัญมาก
“ครูดีมีศักยภาพ” ก็จะได้ pandora anillos “เด็กดีมีคุณภาพ”

ครูตำรวจ D.A.R.E คือครูที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด
ในเรื่องนี้

“โครงการสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กนักเรียน”

ด้วย catalogo de pandora NLP นวัตกรรมภาษาสมองเพื่อความสุขสำเร็จชั่วข้ามคืน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูตำรวจ D.A.R.E

จึงเกิดขึ้นเพื่อการนี้

เพราะประเทศของเรา “เราต้องช่วยกัน”

ขอบคุณ พล.ต.ต pandora anillos ดร. ภานุวิชญ์ ทองยิ้ม
สำหรับโครงการเพื่อพัฒนาประเทศอันเป็นที่รักของเราครับ

#โค้ชเพียว
#สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น
#Drug catalogo de pandora Abuse Resistance Education (DARE)