12 Jan 2016

สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ม.เกษตรศาสตร์

ประสบการณ์จากน้องๆที่เข้าร่วมสัมมนา “ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย” ซึ่งเป็นหนึ่งหลักสูตรที่สร้างผลลัพธ์ชั้นยอดในการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและองค์กร canada goose schweiz ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “โชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาวันนี้”

“ได้ข้อคิดดีๆที่จะทำให้มองตัวเองเปลี่ยนไปทำให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้น กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ ทำให้มองตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่-Beer อก. เกษตรศาสตร์”

“พึ่งรู้ว่าความเชื่อมีผลต่อเราได้มากขนาดนี้ ต่อไปจะตั้งใจตั้งความเชื่อใหม่ที่เป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเอง ละทิ้งความเชื่อเก่าที่บั่นทอนตัวเราเอง (สำเร็จได้ง่ายๆแค่เปลี่ยนความคิด)-พิมพ์ อก. เกษตรศาสตร์”

ขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เห็นคุณค่าและมอบวิชาที่หาไม่ได้ในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่รักของท่าน

ขอบพระคุณ canada goose schweiz พ.ญ. รังสิมา เที่ยงเธียรธรรม
สำหรับการสนับสนุนหนังสือ “สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น” จำนวน 50 canada goose sale damen เล่มให้กับน้องๆ

อีกหนึ่งก้าวเดินของการมอบ “ทุนทางปัญญา” ผ่านโครงการ “สานฝัน7,700ทุน” ให้กับน้องๆทั่วประเทศไทย โค้ชช่อ โค้ชเก่ง โค้ชเพียว แห่ง Code of Success canada goose sale damen ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับ

#สานฝัน7700ทุน
#สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น
#Codeofsuccess
ติดต่อ info@codeofsuccess.co.th