23 Jun 2017

ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย มรภ.สวนสุนันทา

“เมื่อพนักงานมีความสุขในชีวิต
abalorios de pandora ก็จะส่งผลต่อความสนุกในการทำงาน
และเมื่อพนักงานทำงานอย่างมีความสุข
ผลงานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพ”

บริหารงานด้วยความสุข
สร้างเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน

เป็นอีกวันที่ได้ร่วมบรรยายอย่างมีความสุข

#ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย
#CodeOfSuccess
#คิดเพื่อชีวิต
#BattThinkforLife nike air max abalorios de pandora blancas nike air max blancas