23 May 2016

ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย TO Group

เพราะอะไร?

คนเราถึงไม่ค่อยยอมใช้ “ศักยภาพ” ที่มี

เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพซ่อนเร้นอยู่ทั้งนั้น

คำถามคือ “ก็รู้ว่ามีแต่ทำไมถึงไม่เอาออกมาใช้”

นั่นก็เพราะ

“เขาไม่ได้เกิดการตระหนักรู้ถึงศักยภาพตัวเองอย่างแท้จริง”

และไม่เกิด “ความเจ็บปวด” และ michael kors el corte ingles “ความพึงพอใจ”

จากการ “ไม่ใช้” และ “ใช้” bolsos michael kors michael kors el corte ingles outlet ศักยภาพเหล่านั้น

ไม่ว่าจะเพื่อ “ตัวเอง” bolsos michael kors outlet หรือ “องค์กร”

จำนวนครั้งของการเข้าอบรมแบบเดิมๆ “ไม่ได้” การันตีผลลัพธ์

“ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย” ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผลลัพธ์ครับ

TO Group 23/5/59

#โค้ชช่อโค้ชเพียว
www.codeofsuccess.co.th