25 Nov 2020

ปรับความคิด & สร้างพลังใจ

## ปรับความคิด & สร้างพลังใจ ##
.
วันนี้กับประสบการณ์ที่ดี
ในหลักสูตร “ปรับความคิด & สร้างพลังใจ”
.
ที่มาจัดอบรมให้กับพี่ๆ วิทยากรของกรุงไทยแอกซ่า
กว่าครึ่งห้องคืออาวุโสกว่าผม
และประสบการณ์การสอนมากกว่าผม
.
แต่ทุกคนเล่มเต็มร้อยจริงๆ ครับ
สนุกไปกับกิจกรรม
แบ่งปันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีมากๆ ครับ
รู้สึกขอบคุณครับผู้เข้าอบรมทุกท่านเป็นอย่างมากครับ 😊
.
แล้วพบกันรุ่นที่สองครับ
.
.
#CoachJua #COS