10 Dec 2020

พัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนางาน

คงมีบริษัทน้ำตาลอยู่ที่เดียวเท่านั้น

ที่มุ่งเน้นใช้กระบวนการโค้ชจนสร้างผลลัพธ์ได้
ท่ามกลางวิกฤติที่เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรม
.
ปีผ่านมาและปีนี้อ้อยทั้งประเทศหายไปจากระบบเกินครึ่ง
ทั้งจากปัญหาภัยแล้งและราคาตกต่ำ ทำให้หลายบริษัท
ประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบเป็นอย่างมาก
.
แต่ที่น้ำตาลบุรีรัมย์นั้นผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นท่ามกลางวิกฤติที่รุมเร้า
จนกลายเป็นโมเดลที่ทั้งอุตสาหกรรมต้องขอมาศึกษา
.
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ
แต่เกิดจากวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลของผู้บริหาร
ที่มุ่งเน้น “พัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนางาน”
ผ่านกระบวนการพัฒนาความคิดและการโค้ช
ให้กับคนในทุกๆระดับตั้งแต่ผลิตจนป้อนเข้าโรงงาน
.
แม้กระทั่งก่อนจะเปิดหีบตัดอ้อยกลางเดือนนี้
พี่ออ ผู้บริหารวิสัยทัศน์เยี่ยมก็ยังจัดให้มีการอบรม
โดยใช้กระบวนโค้ชกับกลุ่มรถตัดอ้อย
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง
และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
.
“การลงทุนในการพัฒนาคนอาจจะเห็นผลไม่ทันใจ
แต่ว่าจะได้ผลลัพธ์ดั่งใจในระยะยาวครับ”