17 Aug 2017

ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน: BRR Group

เพราะสายเลือด maillot de foot pas cher “BRR มันเข้มข้น”

การออกแบบของ COS

จึงใส่ใจทุกรายละเอียด เน้นทุกเม็ด

เพื่อตอบทุกโจทย์ของการอบรม

COS เราเชื่อว่า “ทุกคนเป็นคนเก่ง”

เราจึงออกแบบเพื่อดึงศักยภาพออกมาจากภายใน

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น

ผ่านการสื่อสารที่ดี จริงใจ ใฝ่เรียนรู้ huarachesoldepascher

เพื่อการพัฒนาความคิดที่ดี maillot de foot pas cher ก่อนการลงมือทำ

ขอบคุณพี่ออ จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
ผู้นำสูงสุดนักธุรกิจไร่อ้อยบุรีรัมย์

ที่ผลักดัน ให้ก่อเกิดแรงใจ
ร่วมพัฒนาสู่เป้าหมาย
เพื่ออันดับ 1 ของน้ำตาลบุรีรัมย์

เรา COS จะเดินเคียงข้างพี่น้อง
นักธุรกิจไร่อ้อยบุรีรัมย์ huarachesoldepascher ตลอดไป
Codeofsuccess&BRR