08 Feb 2016

สรุปโครงการ “ซื้อ1เล่มมอบให้น้องฟรีอีก1เล่ม”

สรุปโครงการ canada goose sale “ซื้อ1เล่มมอบให้น้องฟรีอีก1เล่ม”

ทีมงาน Code of Success จัดโครงการร่วมวันเด็ก canada goose sale มอบทุนทางปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
โดยผู้สนับสนุนสั่งซื้อหนังสือ “สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น” 1 canada goose sale เล่มทางทีมงานจะนำไปมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลนอีก 1 canada goose sale เล่มฟรี

ระหว่าง วันที่ 7 ม.ค.ถึง7 ก.พ. 2559 รวมจำนวนผู้สนับสนุนสั่งซื้อทั้งหมด 122 เล่ม ทางทีมงานจะส่งมอบหนังสืออีกจำนวน 122 เล่มให้กับห้องสมุดที่ขาดแคลนในลำดับถัดไป

ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนครับ
www.quicksuccess.org
info@codeofsuccess.co.th