12 Aug 2020

สร้างครูให้เป็นโค้ช

“สร้างครูให้เป็นโค้ช”
.
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป
การเรียนรู้ย่อมเปลี่ยนตาม
ลำพังเพียงการสอนอาจไม่เพียงพอ
จึงต้องเพิ่มทักษะการโค้ชเข้าไปด้วย
.
เพราะการพาคนจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่จุดที่ต้องการ
ต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย
แถมยังต้องพลิกแพลงให้เข้ากับแต่ละคนด้วย
ฉะนั้นแล้วหากจะกล่าวว่า
การโค้ชคือ “ศิลปะ” อย่างหนึ่งก็คงไม่ผิดอะไร
.
เพราะวิธีการเดียวกันอาจไม่สามารถใช้ได้ผลกับทุกคน
.
ขอขอบคุณโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาท
ที่ทำให้เราได้มีโอกาส “สร้างครูให้เป็นโค้ช”
ในโครงการ “ส่งเสริมบุคลากรทางด้านการ Coaching” 💖
.
.
#COS
#COSTraining
#PointsofyouCOS