01 Jun 2018

สานฝันทุนทางปัญญา1,000,000ทุน

จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ ถ้า “เยาวชนไทย”

“มีเป้าหมายในชีวิต”
“เก่งดีและมีคุณธรรม”
“รู้จักการเป็นผู้ให้”
“มีความเข้มแข็งทางจิตใจ” และ
“รู้จักใช้งานสมองเพื่อสร้างความสำเร็จ”

เราเชื่อว่า “อนาคตที่สดใส”
คงเกิดขึ้นในไม่ช้า ????

พวกเราทีม COS พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลัก
อย่างเป็นทางการ Remax/Greenway
จึงมุ่งมั่นถ่ายทอดประสบการณ์และ
องค์ความรู้ huarache soldes “ระดับโลก” ???
ให้กับทั้งน้องๆ ทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จ.อ่างทอง
จำนวน huarache soldes 340 คน กับหลักสูตร
“สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น”???

และยังถ่ายทอดกระบวนการโค้ชให้กับคุณครู
“Coaching Skills For Teacher” จำนวน 30คน
โดยมอบเครื่องมือการ์ดสมองอัจฉริยะ Points Of You
ที่ทำให้ครูสามารถโค้ชง่ายโค้ชเป็นทันทีอีกจำนวน 3 ชุด

อีกหนึ่งในโครงการ
“ทุนทางปัญญาสานฝันเด็กไทย1,000,000คน”
ทั่วประเทศไทย???

“เมล็ดพันธ์ที่ดีงามในวันนี้ ย่อมออกดอกผลที่ดีในวันหน้า”??

Delivered world class knowledge on “Brain Coaching for maillot de maillot de foot 2018 foot 2018 faster success”

#ขอบคุณคุณอดิศักดิ์และทีมงาน
#ขอบคุณโค้ชแบทโค้ชจั๊วะ
#ขอบคุณโค้ชจอยโค้ชเจนโค้ชเป้
#สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น
#มอบทุนทางปัญญาสานฝัน1,000,000คน
www.codeofsuccess.co.th