06 Feb 2016

สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น NIDA

“เป้าหมายจะบรรลุได้ เมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครเท่านั้น” -สำเร็จไวTrick#26

คนหลายคนมีเป้าหมายแต่ก็ไปไม่ถึง
นั่นก็เพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเอง
ที่ขัดแย้งกับเป้าหมาย เช่น ฉันคือคนธรรมดาคนหนึ่ง canada goose outlet ฉันคือคนไม่เอาใหน ฉันคือคนไม่มีวินัย ฉันคือตัวปัญหา
แต่อยากรวย อยากมีความสุข อยากประสบความสำเร็จ
คุณว่า canada goose outlet เขาจะทำได้ไหม? ไม่ได้แน่นอนครับ
จนกว่าเขาจะสร้างตัวตนที่สนับสนุนเป้าหมายได้

ขอบพระคุณ canada goose männer ดร.โชคชัย ที่สอดแทรกนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ให้กับ
นักศึกษา canada goose männer ป.โทและป.เอกของ NIDA

#โค้ชเพียว
#นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ