09 Dec 2016

สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น สมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม

คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิด
What michael kors outlet you think, you become!

คุณ michael kors outlet “เข้าใจ” michael kors bolsos ประโยคนี้มากแค่ไหนครับ

หากวันนี้ คุณ michael kors bolsos “รู้สึก” ว่า
หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต
ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิด

คำถามก็คือ
“คุณคิดถึงอะไรอยู่ครับ”
“คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ต้องการ”

เพราะคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิด

#สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น
#สมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม
www.codeofsuccess.co.th