30 May 2016

สื่อสารอย่างไรให้คมชัด และโดนใจ Gable

เมื่อเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดี

เราต้องปลูกเมล็ดพันธ์ที่ดี

จากเมล็ดพันธุ์ดีที่สู่การผลิดอกออกผลที่ดี

ความเชื่อก็เหมือนกัน

“หากเราเชื่อว่าเราเก่ง เราจะหาความเก่ง”

หากเชื่อว่าเราเจ๋ง เราจะหาความเจ๋ง”

คิดสิ่งใด สมองเราจะหาทางไปของมันเอง

“สื่อสารอย่างไร oficialairmax ให้คมชัดและโดนใจ”

ผ่านกระบวนการโค้ชชิ่งผสมศาสตร์โปรแกรมภาษาสมอง michael kors rebajas ปรับโครงสร้างความเชื่อเดิมๆ สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

ร่วมกับทีมงานสร้างสรรค์ “กบนอกกะลา”

โดนใจมั้ยอ่ะ oficialairmax ชัดเจน michael kors rebajas ทีมนี้เค้าจัดเต็ม

#โค้ชช่อโค้ชเพียว
#www.codefosuccess.co.th