15 Jan 2016

สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

โครงการมอบทุนทางปัญญาให้กับเยาวชนทั่วประเทศไทย ณ ศูนย์เรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข michael michael kors tasche blau kors tasche blau ให้กับนักศึกษาโครงการ “บัณฑิตคืน ถิ่น” canada canada goose jacke herren goose jacke herren ศึกษาปฐมวัยที่จะต้องจบออกไปเป็นครูในถิ่นทุรกันดาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง