30 May 2017

เสริมสร้างภาวะผู้นำ ในการจัดการการศึกษา อบจ.อุบลราชธานี

เสริมสร้างภาวะผู้นำ
ในการจัดการ “การศึกษา”
อบจ.อุบลราชธานี

ดีใจมาก ที่ผู้นำของ อบจ.
ให้ความสำคัญกับการจัดการ
พัฒนา เสริมสร้าง nike nike air max 1 air max 1
จัดระบบทางความคิด
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ของทั้งจังหวัด

เพื่อยกระดับ ของผู้นำ และ
ส่งต่อ nike air max 2017 เพื่อพัฒนาครู และนักเรียน

สุดท้าย เพื่อพัฒนาชาติ สืบต่อไป

Code of nike air max 2017 Success
ภูมิใจ ดีใจ กับการได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการร่วมพัฒนาชาติ

#โค้ชช่อโค้ชเพียว
#Codeofsuccess