30 Dec 2016

มอบทุนทางปัญญา บุณฑริกวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ด้วยโครงการ “มอบทุนทางปัญญา”
2 air max blancas วันเต็มๆ air max blancas ให้กับคณะครู nike air nike air max hombre max hombre 100 คน
และนักเรียน 700 คน
ร.ร. บุณฑริกวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี
พร้อมกับมอบหนังสือ “สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น”
จำนวน 900 เล่มให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและ
บริจาคไว้ให้กับห้องสมุดบางส่วน

ขอขอบพระคุณทีมงาน Code Of Success
ขอบพระคุณฟูจิซัง พิธิกรรายการ “ดูให้รู้”
ที่มาร่วมช่วยเหลือกันด้วยใจ
เพื่อสร้างเด็กไทยให้เก่ง ดี มีคุณธรรม
ตามปณิธานของเรา

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลายๆท่าน
ที่ไม่อาจเอ่ยรายชื่อออกมาได้หมด
สำหรับการสนับสนุนต่างๆ

ขอขอบพระคุณด้วยหัวใจครับ
ขอผลแห่งการได้ทำเรื่องดีๆนี้
ส่งผลให้ท่านมีความสุขกายสุขใจ
ในปีใหม่ที่กำลังมาถึงนี้ครับ

#โค้ชเพียวโค้ชช่อ
#สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น
#มอบทุนทางปัญญา
www.codeofsuccess.co.th