08 Jan 2016

COS จัดคอร์ส “ปรับความคิดพิชิตเป้า หมาย” ให้กับ NECTEC

หลักสูตร “ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย” ที่ใช้การโค้ชสมองเพื่อ เปลี่ยนความคิดด้วยเทคนิคระดับโลก จึงถูกต่อสายตรงจาก canada goose jacke canada goose jacke herren herren NECTEC ให้มาจัดเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักวิจัยในสถาบัน canada goose outlet canada goose outlet กันตั้งแต่ต้นปีกันเลย