20 Dec 2018

Face Yourself by Points of You: SET

เมื่อคุณสื่อสารกับสมองตัวเองได้
คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเร็วขึ้น!
.
แต่มีน้อยคนมากที่รู้วิธีสื่อสารกับสมองตัวเอง
.
ผมเลยจัด “FACE YOURSELF” Workshop
ที่ออกแบด้วยกระบวนการสื่อสารกับสมองโดยตรง
โดยใช้การ์ด The Faces จาก Points Of You
เพื่อมอบเป็น “ของขวัญ” ให้กับลูกค้า
.
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือฟีดแบคจากลูกค้าที่ชอบมาก
“คิดว่าตัวเองก็เข้าใจตัวเองดีอยู่แล้วแต่ “Face Yourself” Workshop ทำให้ได้มองตัวเอง
ในมุมมองที่ไม่เคยมองตัวเองมาก่อน
และเกิดการคิดปรับปรุงแก้ไขตัวเอง
เพื่อไปสู่เป้าหมายเร็วขึ้น”