20 Jun 2016

Good Mindset to the Great Success :Thai OPP

“คนเรา ต้องไม่ดูถูกศักยภาพตัวเอง”

“และเราต้องไม่ดูถูก ศักยภาพของทีม”

เสียง จาก “น้องฝน”

หนึ่งใน joyaspandoraonline ผู้อบรมวันนี้

“เออ pulsera pandora จริงหว่ะ” เสียงจากพี่เก่ง คำรามออกมาดังๆ

จนมีเสียงหัวเราะดังทั้งห้องอบรม

ความสุข ความสนุก ในงาน

เราเป็นคนตัดสินใจ

เป็นคนเลือก จะ “ทำ” หรือ “ไม่ทำ”

ผลของวันนี้ มาจากกระทำในอดีต

อนาคต joyaspandoraonline เป็นผลจากการตัดสินใจของ “วันนี้”

ดังนั้น วันนี้เราต้องตัดสินใจ ว่า

จะเลือก “สุข” หรือ “ไม่สุข” แล้วหละครับ

ตัดสินใจนะครับ เลือกเองเลย ไม่ต้องให้ใครเลือกให้

“เรา”

#โค้ชช่อโค้ชเพียว
#DUOCEO
#www.codeofsuccess.co.th

pulsera pandora