06 Mar 2016

Team Building เวชพงศ์โอสถ

ความสัมพันธ์ที่ดีๆ เริ่มต้นที่ “ความไว้วางใจ” canada goose kinder (Trust) ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าเห็นแล้วว่าผู้ให้บริการสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้

เมื่อลูกค้าไว้วางใจให้เราจัด canada goose deutschland canada goose kinder Team Building เราก็จัดให้ โดยผสมผสาน การโค้ชชิ่งผ่านกิจกรรมTeam canada goose deutschland Building ซึ่งผลลัพธ์ลูกค้าบอกเองเลยว่า “ตั้งแต่จัดกิจกรรมนอกสถานที่มาหลายปี พึ่งเห็นครั้งนี้ที่พนักงานทั้งสนุกและเกิดการเรียนรู้เพื่อเติบโตไปพร้อมๆกับเป้าหมายบริษัทอย่างชัดเจน”

ขอน้อมรับคำชมไว้ด้วยใจครับ เพราะลูกค้าคือคนสำคัญของเรา เราจึงออกแบบสิ่งนี้เพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ บนความเชี่ยวชาญศาสตร์โค้ชชิ่งของเรา ซึ่งผลลัพธ์แน่นอนครับว่า “มันเวิร์คสุดๆ”

#3โค้ชลงมือเอง
#โค้ชเพียวโค้ชช่อโค้ชโน้ต