24 Jan 2017

Trainer Certification Program: Point Of You in Poland

ดูโอคู่แรกของประเทศไทยที่ได้รับการเทรนจากต้นตำรับในหลักสูตร “Trainer Certification Program” Point Of You: Creative Tools for Training & air max 95 Development

นับจากปี2006 เครื่องมือนี้ถูกขายไปมากกว่า 200,000 ชุดใน 147 ประเทศและถูกแปลไปมากว่า 18 ภาษา
มีคนได้รับการเทรนเป็นเทรนเนอร์ air max 95 oficialairmaxs 200 กว่าคน แต่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับคนมากกว่า oficialairmaxs 1,000,000 คนทั่วโลก

กลับมาพร้อมความมั่นใจเต็มร้อย
สิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมา มีค่ายิ่งนัก
เข้าใจตนเอง ก่อนเข้าใจคนอื่น
สอนตัวเอง ก่อนสอนคนอื่น
ถามตัวเอง ก่อนถามคนอื่น
เป็นกระบวนการที่ยอดเยี่ยมมาก
พร้อมแล้วกับการ สร้างกระบวนการใหม่
เพื่อพัฒนาประเทศไทย

#โค้ชเพียวโค้ชช่อ
#สำเร็จไวถ้าใช้pointofyouเป็น
#ปรับความคิดพิชิตเป้าหมายbyPointOfYOU