02 Feb 2016

Training on Staff Motivation: Tourism Development Department Laos PDR

ไม่ว่าจะองค์กรใดก็ไม่สามารถสร้างความโดดเด่นหรือความสำเร็จอะไรได้

หากปราศจากบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความเต็มใจที่จะช่วยสร้างความเจริญเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต..
แล้วอะไรล่ะที่จะทำให้บุคคลากรของคุณทำงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถของเขา

สิ่งนั้นก็คือ “แรงจูงใจในการทำงาน”
ต่อให้งานนั้นจะยาก เยอะ และหินขนาดไหน ถ้าเขามีแรงจูงใจ เขาก็จะทำงานนั้นอย่างเต็มที่

กรมพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Development Department) ของ สปป. canada goose jacke damen ลาว เตรียมพร้อมที่จะผลักดันการท่องเที่ยวของลาวให้โดดเด่นใน canada goose jacke damen ASEAN เลยจัดอบรมให้กับบุคลากรโดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

และ Code of canada goose kinder Success ได้รับเกียรติในการส่งมอบแรงจูงใจนั้น

แล้วองค์กรคุณละครับ “บุคลากรมีแรงจูงใจ” ที่จะสร้างการเติบโตให้กับองค์กรแล้วรึยัง?

#โค้ชเพียวโค้ชช่อ
#คู่หูดูโอCEO canada goose kinder