31 Aug 2016

Transformation to success! สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA)

คุณคิดว่าภูเขาอะไรปีนยากที่สุดในโลก

คนหลายคนต่างก็มีเป้าหมายในชีวิต

แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้

เปรียบเหมือนกับการปีนป่ายเพื่อไปสู่เป้าหมายบนยอดเขา

ถ้าหากเขาลูกนั้นปีนง่ายเกินไป catalogo de catalogo de pandora pandora joyas de pandora เราก็จะไม่เห็นค่าเป้าหมายที่รอเราอยู่

แต่ถ้าหากว่ามันปีนยากมากๆ joyas de pandora เราก็อาจจะล้มเลิกเสียก่อน

แต่ไม่ว่าอุปสรรคในการปีนเขามันจะเยอะแค่ไหน

หากคุณทุ่มเทใช้ศักยภาพคุณเต็มที่

คำว่าอุปสรรคจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

คำถามคือ

วันนี้คุณใช้ศักภาพเท่าไรเพื่อปีนเขาไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการ

อย่าลืมว่าภูเขาที่ปีนยากที่สุดไม่ใช่ภูเขาเอเวอร์เรส

แต่มันคือภูเขาที่ชื่อว่า

อุปสรรคในใจของคุณครับ

#TransformationToSuccess

#สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(EGA)