05 Oct 2016

Transformation To Success: DHL Makro Dry

ทำยังไงผู้เข้าเรียนถึงจะเกิดการเรียนรู้แบบสุดๆ?

เคยสงสัยไหมว่า
ทำไมผู้เรียนบางท่านถึงไม่ “อิน”
ไปกับเรื่องที่เราสอน?

นั่นก็เพราะว่า
เราไม่ได้จัดรูปแบบการสอนที่ตรงกับ
“โหมดสมอง” ของผู้เรียน

บางคนเรียนรู้ได้ดีผ่าน “ภาพ” joyas pandora ที่เห็น
บางคนเรียนรู้ได้ดีผ่าน “เสียง” ที่ได้ยิน
บางคนเรียนรู้ได้ดีผ่าน “ความรู้สึก” ที่ได้สัมผัส
บางคนเรียนรู้ได้ดีผ่าน joyas pandora “การคิด” bolsosmichaelrebajas ที่ถูกถาม

ในเมื่อเราไม่สามารถรู้ได้ว่า
ผู้เรียนมี “โหมดสมอง” แบบใหน
เราก็ไม่สามารถใช้แต่ “โหมดสมอง”
ที่เราถนัดในการสอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ผู้เรียนจะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อเราออกแบบ
การเรียนให้โดนทุก “โหมดสมอง” ของผู้เรียน
ในการสอนทุกครั้ง

#สอนกี่ครั้งก็โดนทุกครั้ง
#โค้ชเพียวโค้ชช่อ
#TransformatioToSuccess
#DHL Makro bolsosmichaelrebajas Dry