หลักสูตรแนะนำ สำหรับองค์กร

สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น

เพิ่มทักษะการใช้สมองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างรวดเร็วให้แก่องค์กร ด้วยเทคนิคระดับโลก

ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย

กระตุ้นให้บุคลากรรู้จักตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในองค์กร และ มีแรงบันดาลใจในการทำงาน

Coaching Skill for Leader

เพิ่มทักษะการโค้ชให้กับผู้นำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและ ปลดล็อคศักยภาพทีมงาน

เก่งสื่อสาร เพื่องานสำเร็จ

เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้เกิดผลสำเร็จในงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

The Professional Trainer

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรภายในองค์กรหรือ ผู้ที่อยากมีอาชีพเป็นวิทยากร

Coaching Skill for Creating Coaching Culture

การใช้กระบวนการโค้ช เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร

Policy & Strategic Engagement

การกำหนดนโยบายและการบริหารเชิงกลยุทธ์และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ภาวะผู้นำ และการสร้างแรงบันดาลใจ

เรียนรู้ศาสตร์การเป็นผู้นำยุคใหม่และการสร้างแรงบันดาลใจ

Smart Sales Coaching

สร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ

การพัฒนา ความคิดเชิงบวก

ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการคิดเชิงบวกและการพัฒนาความคิดเชิงบวกกับตนเองและองค์กร

Effective Time Management

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหารงานและเวลาของบุคลากรให้เกิดคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

NLP สู่การเป็นผู้นำ ที่เป็นเลิศ

NLP สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ

ภาวะผู้นํา สร้างได้ในตัวคุณ

ดึงศักยภาพภาวะผู้นำในตัวของผู้เข้าอบรม แนะนำ เทคนิค วิธีการที่จะช่วยให้ ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการปรับวิธีคิดแบบผู้นำ

หลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไป

สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น

รายละเอียด / ลงทะเบียน

หลักสูตรโค้ชเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่คุณปรารถนา

รายละเอียด / ลงทะเบียน
บริการ 1-1 Coaching

การโค้ชเพื่อสร้างความสำเร็จในทุกเป้าหมาย

สร้างผลลัพธ์ในเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการด้วยการโค้ชแบบตัวต่อตัว ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาว ตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 1 ปี โดย โค้ชที่ได้รับการรับรองโดยตรงจาก Michael Bolduc โค้ชมือหนึ่งของโลก ในด้านการตั้งและบรรลุเป้าหมาย

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว)


Result Coaching Certification
Tranformative Coaching - ICF
ดูโปรไฟล์