ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย

“Innovative Transformation to Success ” เป็นการหลอมรวมกระบวนการฝึกอบรมกับ

กระบวนการโค้ชชิ่งและการโปรแกรมภาษาสมอง เข้าด้วยกันคือ การอบรมแบบมีส่วนร่วมด้วยการ

ตั้งคําถามที่ทรงพลังจากกระบวนการโค้ชชิ่ง และการลงมือฝึกปฏิบัติลองทําจริง ด้วยเทคนิค

Activity Base Training

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ย้อนกลับ

วิทยากรประจำหลักสูตรนี้

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล


โค้ชเพียว
ดูโปรไฟล์

ดร.พงศ์ปณต พัสระ


โค้ชช่อ
ดูโปรไฟล์

อรรณพ นิยมเดชา


อรรณพ
ดูโปรไฟล์

อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา


โค้ชจั๊ว
ดูโปรไฟล์