ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย

air max schwarz Innovative Transformation to Success ” เป็นการหลอมรวมกระบวนการฝึกอบรมกับ

กระบวนการโค้ชชิ่งและการโปรแกรมภาษาสมอง เข้าด้วยกันคือ การอบรมแบบมีส่วนร่วม air max damen air max schwarz ด้วยการ

ตั้งคําถามที่ทรงพลังจากกระบวนการโค้ชชิ่ง และการลงมือฝึกปฏิบัติลองทําจริง ด้วยเทคนิค

Activity Base air max damen Training

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ย้อนกลับ

วิทยากรประจำหลักสูตรนี้

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล


โค้ชเพียว
ดูโปรไฟล์

ดร.พงศ์ปณต พัสระ


โค้ชช่อ
ดูโปรไฟล์