สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น

หลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพสมองของบุคคลากรเพื่อให้เป้าหมายองค์กรบรรลุได้ง่ายและเร็วกว่าเดิม

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ย้อนกลับ

วิทยากรประจำหลักสูตรนี้

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล


โค้ชเพียว
ดูโปรไฟล์