ชีวา หาญสุทธิเวชกุล (โค้ชเก่ง)

โค้ชเก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชเพื่อปลดล๊อคและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร โดยใช้ศาสตร์การโค้ช (Result Coaching) และศาสตร์ โปรแกรมภาษาสมอง (NLP) ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากโค้ชมือหนึ่งของโลกในด้านการตั้งและบรรลุเป้าหมาย ร่วมกับศาสตร์ในการรู้จักตนเอง เพื่อช่วยให้ผู้คนได้ค้นพบเป้าหมาย สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความสุข

 

ประวัติการทำงาน

 • Creative Director บริษัท โค้ด ออฟ ซัตเซส จำกัด
 • Project Manager / ที่ปรึกษา บริษัท Forviz Co.,Ltd
 • Senior Designer บริษัท Thomas Idea
 • Designer บริษัท Perfect Vision Multimedia
 • Graphic Designer บริษัท Etrevu Media

ประสบการณ์วิทยากร

 • หลักสูตร Public "สําเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น" 
 • หลักสูตรในองค์กร์"ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย"
 • หลักสูตรในองค์กร์"เก่งสื่อสารเพื่องานสำเร็จ"
 • หลักสูตร Flash Professional สถาบัน ArtandDesign (ปี 2012-2013 )
 • การออกแบบสือมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด

ประวัติการศึกษา

 • Advanced Diploma สาขา Multimedia Design – Raffle Design Institute Bangkok
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาโฆษณา – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

Training

 • เทคนิคการดำเนินการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ - Coaching Parfait
 • Coaching University 1 Year Program โดย Michael Bolduc (World’s #1 Coach to Set & Achieve Goals)
 • Licensed Practitioner of the World’s Leading Coaching Certification by Michael Bolduc
 • NLP Practitioner and NLP Coaching Certification by Michael Bolduc
 • Train The Trainer -M2M academy

หลักสูตรที่สอน