ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว)

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ (โค้ชเพียว) จบปริญญาเอกจาก จากมหาวิทยาลัยโตเกียว (The University Of Tokyo) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) และเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อย ได้รับผิดชอบงานที่สำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่เขาก็ไม่เคยหยุดยั้งในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่เป้าหมายความ สำเร็จที่สูงขึ้นอยู่เสมอ

โค้ชเพียวได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์การโค้ชโดยใช้กระบวนการทำงานของสมองและจิตใต้สำนึกร่วมกัน หรือที่เรียก ว่าศาสตร์ โปรแกรมภาษาสมอง (NLP: Neuro Linguistic Programming) เพื่อปลดล๊อคและพัฒนาศักยภาพ มนุษย์ เพื่อไปสู่ความสุขและความสำเร็จยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมกับโค้ชชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย และเป็น คนไทยเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการถ่ายทอดสูตรลับการใช้สมองเพื่อสร้างความสำเร็จระดับโลกโดยตรงกับ Michael Bolduc โค้ชมือหนึ่งของโลกในด้านการตั้งและบรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้โค้ชเพียวยังผ่านหลักสูตรการโค้ช (Coaching) ที่เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักรู้ เชิงบวก (Transformative coaching) จากสถาบันโค้ชอันดับหนึ่งของเอเชีย ที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) และยังเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น” ที่มาเปิดเผยกระบวนการใช้สมองเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ง่ายและเร็วกว่าเดิมอีกด้วย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร บริษัท Code of Success (www.codeofsuccess.co.th) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยใช้ศาสตร์หลากหลายที่ผสมผสานกันเพื่อสร้าง ผลลัพธ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือลูกค้ารายบุคคล ผ่านคอร์สอบรมที่มีลักษณะเฉพาะ ผสมผสานการโค้ชชิ่ง (Coaching) เข้ากับศาสตร์ โปรแกรมภาษาสมอง (NLP)

 

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท Code of Success จำกัด (ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท Mitsui Sumitomo Insurance สาขาประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร บริษัท Mitsui Sumitomo Insurance ประเทศไทย
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ บริษัท Mitsui Sumitomo Insurance สาขาประเทศไทย
 • นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท Automotive Resources Asia จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยโตเกียว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยโตเกียว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติอาจารย์และวิทยากรพิเศษ

 • มหาวิทยาลัย ABAC: Micro/Macro Economics, Managerial Economics
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: Agro-industry and Thailand Economy และ สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น (Coach Your Brain For Faster Success)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น: Econobusiness and Science of Achievement และ ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว: Science of Achievement
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี: เก่งสื่อสารเพื่องานสำเร็จ (Effective Communication with NLP) และ ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ: คิดเป็นเห็นทางรวย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง: สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น (Coach Your Brain For Faster Success)
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ: คิดเก่ง จำดี
 • มหาวิทยาลัยราชฏัชหมู่บ้านจอมบึง : ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย

ประวัติการเป็นเทรนเนอร์และโค้ช

 • เก่งสื่อสารเพื่องานสำเร็จ (Effective Communication with NLP)
 • ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย
 • รวยแบบงงงงฉบับมนุษย์เงินเดือน (Millionaire Brain)
 • ถอดรหัสจิตใต้สำนึก กับมิติทางการเงิน (The Magic Money Skill)
 • สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น (Coaching for Faster Success)
 • Science of Achievement by Michael Bolduc (World’s #1 Coach to Set & Achieve Goals)
 • Success Mindset Training by Michael Bolduc (World’s #1 Coach to Set & Achieve Goals)
 • Leader as a Coach
 • Kru as a Coach: ครูยุคใหม่หัวใจโค้ชชิ่ง
 • NLP for Business Leader: การใช้หลักการ NLP สำหรับผู้นำนักธุรกิจ

Training

 • Point of You Trainer Certification Program
 • Neuro Linguistic Programming (NLP) Practitioner: NLP Top Coach
 • NLP Coach Certification: Powerful Life Academy
 • Result Coaching Certification: Michael Bolduc (World’s #1 Coach to Set & Achieve Goals)
 • NLP & the Law of Attraction: Powerful Life Academy
 • Transformative Coaching: ICF Training (Master Coach Academy)
 • Leadership and Communication Skill with NLP and Brain Base Coaching
 • Basic-Advance Magic Money: (Dr. Kwannapa Chusaeng)
 • Train the Trainer: M2M Academy
 • Leadership Architect 101: Korn/Ferry International
 • Talent Management: Korn/Ferry International

------------ ติดต่อ ------------------

 • โทร : 089-500-8867
 • อีเมล์ : weerapong@codeofsuccess.co.th

หลักสูตรที่สอน

สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น

เพิ่มทักษะการใช้สมองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างรวดเร็วให้แก่องค์กร ด้วยเทคนิคระดับโลก

ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย

กระตุ้นให้บุคลากรรู้จักตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในองค์กร และ มีแรงบันดาลใจในการทำงาน

Coaching Skill for Leader

เพิ่มทักษะการโค้ชให้กับผู้นำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและ ปลดล็อคศักยภาพทีมงาน

เก่งสื่อสาร เพื่องานสำเร็จ

เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้เกิดผลสำเร็จในงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

The Professional Trainer

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรภายในองค์กรหรือ ผู้ที่อยากมีอาชีพเป็นวิทยากร

Policy & Strategic Engagement

การกำหนดนโยบายและการบริหารเชิงกลยุทธ์และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ภาวะผู้นำ และการสร้างแรงบันดาลใจ

เรียนรู้ศาสตร์การเป็นผู้นำยุคใหม่และการสร้างแรงบันดาลใจ

Smart Sales Coaching

สร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ

การพัฒนา ความคิดเชิงบวก

ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการคิดเชิงบวกและการพัฒนาความคิดเชิงบวกกับตนเองและองค์กร

Effective Time Management

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหารงานและเวลาของบุคลากรให้เกิดคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

NLP สู่การเป็นผู้นำ ที่เป็นเลิศ

NLP สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ

ภาวะผู้นํา สร้างได้ในตัวคุณ

ดึงศักยภาพภาวะผู้นำในตัวของผู้เข้าอบรม แนะนำ เทคนิค วิธีการที่จะช่วยให้ ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการปรับวิธีคิดแบบผู้นำ