ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว)

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ (โค้ชเพียว) จบปริญญาเอกจาก จากมหาวิทยาลัยโตเกียว (The University Of Tokyo) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) และเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อย ได้รับผิดชอบงานที่สำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่เขาก็ไม่เคยหยุดยั้งในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่เป้าหมายความ สำเร็จที่สูงขึ้นอยู่เสมอ

โค้ชเพียวได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์การโค้ชโดยใช้กระบวนการทำงานของสมองและจิตใต้สำนึกร่วมกัน หรือที่เรียก ว่าศาสตร์ โปรแกรมภาษาสมอง (NLP: Neuro Linguistic Programming) เพื่อปลดล๊อคและพัฒนาศักยภาพ มนุษย์ เพื่อไปสู่ความสุขและความสำเร็จยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมกับโค้ชชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย และเป็น คนไทยเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการถ่ายทอดสูตรลับการใช้สมองเพื่อสร้างความสำเร็จระดับโลกโดยตรงกับ Michael Bolduc โค้ชมือหนึ่งของโลกในด้านการตั้งและบรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้โค้ชเพียวยังผ่านหลักสูตรการโค้ช (Coaching) ที่เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักรู้ เชิงบวก (Transformative coaching) จากสถาบันโค้ชอันดับหนึ่งของเอเชีย ที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) และยังเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น” ที่มาเปิดเผยกระบวนการใช้สมองเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ง่ายและเร็วกว่าเดิมอีกด้วย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร บริษัท Code of Success (www.codeofsuccess.co.th) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยใช้ศาสตร์หลากหลายที่ผสมผสานกันเพื่อสร้าง ผลลัพธ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือลูกค้ารายบุคคล ผ่านคอร์สอบรมที่มีลักษณะเฉพาะ ผสมผสานการโค้ชชิ่ง (Coaching) เข้ากับศาสตร์ โปรแกรมภาษาสมอง (NLP)

 

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท Code of Success จำกัด (ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท Mitsui Sumitomo Insurance สาขาประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร บริษัท Mitsui Sumitomo Insurance ประเทศไทย
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ บริษัท Mitsui Sumitomo Insurance สาขาประเทศไทย
 • นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท Automotive Resources Asia จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยโตเกียว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยโตเกียว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติอาจารย์และวิทยากรพิเศษ

 • มหาวิทยาลัย ABAC: Micro/Macro Economics, Managerial Economics
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: Agro-industry and Thailand Economy และ สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น (Coach Your Brain For Faster Success)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น: Econobusiness and Science of Achievement และ ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว: Science of Achievement
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี: เก่งสื่อสารเพื่องานสำเร็จ (Effective Communication with NLP) และ ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ: คิดเป็นเห็นทางรวย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง: สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น (Coach Your Brain For Faster Success)
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ: คิดเก่ง จำดี
 • มหาวิทยาลัยราชฏัชหมู่บ้านจอมบึง : ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย

ประวัติการเป็นเทรนเนอร์และโค้ช

 • เก่งสื่อสารเพื่องานสำเร็จ (Effective Communication with NLP)
 • ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย
 • รวยแบบงงงงฉบับมนุษย์เงินเดือน (Millionaire Brain)
 • ถอดรหัสจิตใต้สำนึก กับมิติทางการเงิน (The Magic Money Skill)
 • สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น (Coaching for Faster Success)
 • Science of Achievement by Michael Bolduc (World’s #1 Coach to Set & Achieve Goals)
 • Success Mindset Training by Michael Bolduc (World’s #1 Coach to Set & Achieve Goals)
 • Leader as a Coach
 • Kru as a Coach: ครูยุคใหม่หัวใจโค้ชชิ่ง
 • NLP for Business Leader: การใช้หลักการ NLP สำหรับผู้นำนักธุรกิจ

Training

 • Point of You Trainer Certification Program
 • Neuro Linguistic Programming (NLP) Practitioner: NLP Top Coach
 • NLP Coach Certification: Powerful Life Academy
 • Result Coaching Certification: Michael Bolduc (World’s #1 Coach to Set & Achieve Goals)
 • NLP & the Law of Attraction: Powerful Life Academy
 • Transformative Coaching: ICF Training (Master Coach Academy)
 • Leadership and Communication Skill with NLP and Brain Base Coaching
 • Basic-Advance Magic Money: (Dr. Kwannapa Chusaeng)
 • Train the Trainer: M2M Academy
 • Leadership Architect 101: Korn/Ferry International
 • Talent Management: Korn/Ferry International

------------ ติดต่อ ------------------

 • โทร : 089-500-8867
 • อีเมล์ : weerapong@codeofsuccess.co.th

หลักสูตรที่สอน

สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น

เพิ่มทักษะการใช้สมองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างรวดเร็วให้แก่องค์กร ด้วยเทคนิคระดับโลก

ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย

กระตุ้นให้บุคลากรรู้จักตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในองค์กร และ มีแรงบันดาลใจในการทำงาน

Coaching Skill for Leader

เพิ่มทักษะการโค้ชให้กับผู้นำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและ ปลดล็อคศักยภาพทีมงาน

เก่งสื่อสาร เพื่องานสำเร็จ

เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้เกิดผลสำเร็จในงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

The Professional Trainer

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรภายในองค์กรหรือ ผู้ที่อยากมีอาชีพเป็นวิทยากร

Coaching Skill for Creating Coaching Culture

การใช้กระบวนการโค้ช เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร

Policy & Strategic Engagement

การกำหนดนโยบายและการบริหารเชิงกลยุทธ์และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ภาวะผู้นำ และการสร้างแรงบันดาลใจ

เรียนรู้ศาสตร์การเป็นผู้นำยุคใหม่และการสร้างแรงบันดาลใจ

Smart Sales Coaching

สร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ

การพัฒนา ความคิดเชิงบวก

ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการคิดเชิงบวกและการพัฒนาความคิดเชิงบวกกับตนเองและองค์กร

Effective Time Management

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหารงานและเวลาของบุคลากรให้เกิดคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

NLP สู่การเป็นผู้นำ ที่เป็นเลิศ

NLP สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ

ภาวะผู้นํา สร้างได้ในตัวคุณ

ดึงศักยภาพภาวะผู้นำในตัวของผู้เข้าอบรม แนะนำ เทคนิค วิธีการที่จะช่วยให้ ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการปรับวิธีคิดแบบผู้นำ