อรรณพ นิยมเดชา (อรรณพ)

“อรรณพ  นิยมเดชา” : วิทยากร นักเขียนด้านจิตวิทยาด้านการบริหารและการพัฒนาตนเอง โดยมีผลงานการเขียนพ๊อคเก็ตบุ๊ค ชื่อ “ปรับวิธีคิด 5% เห็นโบนัสหลายเดือน” แนวคิดด้านการบริหารการทำงานและการสร้างสมดุลชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

และพ๊อคเก็ตบุ๊ค ชื่อ “เพราะตัวเรามีค่ากว่าที่คิด” และงานเขียน E-book ชื่อ “Change : อยากเปลี่ยนกันไหม” แนวคิดในการนำจิตวิทยาด้านบวกมาสร้างวิธีคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่เป้าหมายที่ดีกว่าของชีวิต

จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Industrial and Organizational Psychology จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน การโค้ชในองค์กร จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการสื่อสารในองค์กร

วิทยากรด้าน

 • การสื่อสารในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communications)
 • เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Sales Presentations Professional Technique)
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในงานบริการ (Complaints Management)
 • หัวหน้างานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

วุฒิการศึกษา (Qualifications)

 • ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ M.A. (Industrial and Organizational Psychology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ B.A. (Psychology and Guidance) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตร สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Diploma of SMEs Business management Program) Assumption University and Office of Small and Medium Enterprises promotion.

ประสบการณ์ทำงาน (Experiences)

 • 4 years of experience in Training Manager at Outlet Mall Co.,Ltd.
 • 1 year of experience in Project Manager at your we.wa Co.,Ltd.
 • 4 years of experience in Creative Manager at Krabi Creation Ltd., Partnership.
 • 3 years of experience in Information and Education Officer at Pattanarak Foundation.

องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เชิญบรรยาย

 • Openmind Project Thailand.
 • Life Skill Project by Unicef Thailand.
 • ไตรภาคี ด้านการป้องกันเอดส์ จังหวัดกระบี่
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ กระทรวงแรงงาน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลกระบี่ และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดกระบี่
 • บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด
 • บริษัท ไอยรา บีช โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า จำกัด (เกาะสมุย)
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ทีมเกียรติภูมิ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด
 • ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่
 • PTG Energy Public Company Limited
 • บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • โรงแรมสยามา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • หลักสูตรการฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัยสึนามิ ให้กับคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 100 โรงเรียน ใน 6 จังหวัดอันดามัน

หลักสูตรที่สอน