อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา (โค้ชจั๊ว)

“อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา” : วิทยากรและโค้ชด้าน Quality Mindset และ NLP(Neuro Linguistic Programming) ศาสตร์ที่สามารถปลดล๊อคและพัฒนาศักยภาพของผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ มาแล้วมากมายอาทิ สายงานธนาคาร , QA Engineer , งานพิธีกร ,สายงานสื่อมวลชน ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเช่นกันและยังมุ่งมั่นเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ด้วยความเชื่อที่ว่า “คุณภาพความคิด กำหนดคุณภาพชีวิต” จึงมุ่งเน้นการจัดอบรมในเรื่องของการพัฒนาความคิดให้เติบโต (Growth Mindset) เพราะพื้นฐานของมนุษย์นั้นต้องการความสุข และการเติบโตในด้านต่างๆ ของชีวิตจะนำมาซึ่งความสุขในแบบที่คนคนนั้นต้องการ

Certification

  • Points of you Practitioner
  • NLP Coach
  • NLP for your positive life
  • Mindpower with NLP + Firewalk
  • The Professional Trainer
  • Train the Trainer
  • หลักสูตรสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น
  • Coaching for success

การศึกษา

  • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หลักสูตรที่สอน