fb-cover

 

ทุน ทางปัญญาให้กับเยาวชน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

หลักการและที่มา

เด็กคือทรัพยากรที่จะสร้างความเจริญเติบโตและสร้างสังคมคุณภาพให้กับประเทศชาติในอนาคต แต่ทว่ายังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงความรู้และความคิด ที่จะเป็น “ทุนชีวิต” และ “ทุนทางปัญญา” ที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เขาเติบโตและใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ได้ เป็นที่ทราบกันว่า การศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ชีวิตของเด็กเหล่านั้น เมื่อต้องออกมาเผชิญกับโลกที่มีการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงข้ามประเทศเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที

คงจะดีกว่านี้ถ้าเราเสริมสร้างทั้งภูมิคุ้มกันและสอนทักษะการใช้ชีวิต โดยการมอบ “ทุนทางปัญญา” ให้กับเด็กๆเหล่านั้นผ่านการอบรมและส่งมอบความรู้ระดับโลกที่เด็กๆเหล่านั้นสามารถนำไปต่อยอด เพื่อสร้างความสุขความสำเร็จให้กับตัวเองในอนาคตได้ โดยมีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำให้ทั่วทั้งประเทศไทย 77 จังหวัด

 

รูปแบบโครงการ

เป็นโครงการร่วมกันระหว่างพาร์ทเนอร์ที่มีความประสงค์จะทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมและทีมงาน Code of Success นำโดย ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล หรือโค้ชเพียว นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จโดยให้ทุนทางปัญญากับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงความรู้ระดับโลกและไม่มีสอนในระบบการศึกษา ในทุกๆจังหวัดของประเทศไทย เพื่อให้มี ต้นทุนทางความคิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น โดยพาร์ทเนอร์สามารถเลือกจังหวัดที่จะไปมอบทุนทางปัญญาได้

การมอบทุนทางปัญญานั้น ประกอบด้วย 1.การมอบหนังสือ “สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น” ให้กับน้องๆเพื่อใช้เป็นคู่มือในการใช้สมองเพื่อสร้างความสำเร็จและ 2.โค้ชพียวและทีมงาน เจ้าของผลงานหนังสือ จะสอนเรื่องการใช้สมองเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับเด็กๆกลุ่มนั้นเป็นเวลาครึ่งวันโดยหัวข้อการสอนก็คือ “สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น”

 

สิ่งที่พาร์ทเนอร์จะได้รับ

1.โปรโมทกิจกรรม CSR ของบริษัท

2.ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีทุนทางปัญญา

3.เงินที่ซื้อหนังสือให้เด็ก สามารถออกใบอนุโมทนา เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีได้

 

Untitled-2

หมายเหตุ: จำนวนเด็กในการอบรมแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 200 คน และไม่ควรจัดระดับชั้นที่ห่างกันเกินไป เช่นไม่ควรเอาเด็กนักเรียน ม.ต้น

มาอบรมรวมกับ ม.ปลาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมอบรม และสามารถดูตัวอย่างหนังสือ “สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น” ได้ที่ www.quicksuccess.org

img-1

 

ตัวอย่างโครงการที่จัด

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

12143202_10153310910998759_1415803441155855055_n

โรงเรียน เบญจมราชูทิศ ราชบุรีม.2/4

12096372_10153315696913759_7732852114836583109_n

โรงเรียนบ้านเบิกไพร อ.จอมบึง

hqdefault-(1)

จ.ราชบุรีโรงเรียนสมิทธิพงษ์ กรุงเทพมหานคร

12065609_10153348574938759_1371345196701112813_n

รร. สัมมาสิกขาปฐม

image

มูลนิธิ AVODA ศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวที่ขาดโอกาส  แม่สอดจ.ตาก

image

มรภ. หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

hqdefault-(1)

ความในใจของน้องๆหลังจากการอบรม

image image image image image image image image image image

ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ Fan page Facebook

https://www.facebook.com/สานฝัน7700-1706608719573493/

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โค้ชเพียว ดร.วีรพงษ์  ศรัทธาผล

เบอร์โทร 089-500-8867

E-mail: weerapong@codeofsuccess.co.th

Line ID: @coachpure