วารสารวิชาการนวัตกรรมทางสังคมและการเรียน

Academic Journal of Social Innovation and Learning

2016-01-18

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา(peer-review) ตีพิมพ์ลงในวารสาร

สามารถเข้าอ่านรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่

กดที่ปุ่มนี้

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก 

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่  062-635-5941 หรือที่อีเมล์ ajsiljournal@gmail.com

 เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

ฉบับปัจจุบัน