top of page
Businessmen

Code of Success

Shortcut to Service Excellence

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์,
พนักงานส่วนหน้า, พนักงานขาย, หรือ ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนางานบริการในทีม

6.ShortcuttoServiceExcellent.jpg
ชื่อคอร์ส : Shortcut to Service Excellence
ปัญหา/ที่มา

            ทุกวันนี้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค เช่น การจับจ่ายใช้สอยผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ, การพูดคุยซื้อขายสินค้าในมาร์เก็ตเพลสตามสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะหลังเกิดการระบาดของโรคโควิด19 ยิ่งเป็นตัวเร่งในการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภคมากขึ้น หลายองค์กรต้องปรับโมเดลธุรกิจเพื่อความอยู่รอดโดยใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนแทนเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

            บนโลกยุคนิวนอร์มอลที่ พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ให้บริการลูกค้าจำเป็นต้องปรับตัวให้ได้และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการ รวมถึงต้องมี

 Service mind สร้าง Customer Experience ที่จะทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่, บริการใหม่รวมถึงสินค้าใหม่ๆ ขององค์กรของคุณผ่านการออกแบบ Customer Journey เพื่อสร้างบริการที่ประทับใจและประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านเครื่องมือดิจิตัลและโลกออนไลน์

            หัวใจสำคัญของธุรกิจบริการ คือ “พนักงานผู้ให้บริการ” หลักสูตรนี้มีแนวคิดที่จะยกระดับการบริการและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารประสบการณ์ลูกค้า CEM: Customer Experience Management ผ่านการให้บริการของพนักงานในแผนกต่างๆ โดยใช้แนวคิด Customer Centric ให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการให้แก่ลูกค้าทุกคน

            หลักสูตร “ทางลัดพัฒนางานบริการสู่ความสำเร็จ”เป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการพัฒนากรอบความคิดและงานบริการเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยถูกออกแบบขึ้นจากประสบการณ์กว่า16ปีในแวดวงธุรกิจการบริการ ทั้งโรงแรมและสายการบิน รวมถึงในฐานะที่ปรึกษาและวิทยากรอบรมด้านการบริการให้กับองค์กรต่างๆ ผสมผสานกับเรื่อง Service Design เพื่อช่วยออกแบบการบริการที่สร้างสรรค์ และด้วยความเป็นมืออาชีพรวมกับประสบการ์ณของผู้เข้าอบรม​ทุกคนจะทำให้หลักสูตร “ทางลัดพัฒนางานบริการสู่ความสำเร็จ” สร้างผลลัพธ์ที่ทำให้ลูกค้าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำกลับไป

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. ออกแบบและวางแผนการให้บริการลูกค้า (Customer Journey) เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Customer Expereince) ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกยุคนิวนอร์มอลได้

  2. สร้างความประทับใจและความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับลูกค้าด้วยภาพลักษณ์ที่ดี

  3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่รับผิดชอบและเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น

  4. เรียนรู้วิธีกลยุทธ์สื่อสารมัดใจลูกค้า ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา

  5. เข้าใจและสามารถสร้างบริการเหนือความคาดหวังแบบเฟิร์สคลาสด้วย CEM

  6. มีความสุขจากการให้บริการและบริหารจัดการความเครียดจากงานบริการได้ดีมากขึ้น

  7. เข้าใจความต้องการลูกค้าที่หลากหลายและรับมือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมืออาชีพ

DSC09178.JPG

วิทยากร เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์ุ

Related Courses

Communication for better work

2.Communicationforbetterwork.jpg

Delegation

3.การสั่งงานและมองหมายงาน(Delegation).jpg

เทคนิคการขายขั้นเทพ

4.เทคนิคการขายขั้นเทพ.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page