top of page

หลักสูตร “Mindset Transformation for Success”

บริษัทลาวเทเลคอม

3-4/11/2564

มีหลายโครงการที่เกิดขึ้น

จากการอบรมหลักสูตรนี้ในปีที่ผ่านๆมา

ถูกเอามาพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจ

ผู้จัดบอกมาว่าโครงการฝึกอบรม

ให้กับผู้บริหารระดับกลางและสูง

เห็นผลลัพธ์ชัดเจนจับต้องเป็นรูปธรรมได้

เลยทำให้เกิดการขยายการฝึกอบรม

ให้กับผู้บริหารทุกท่านต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สำหรับบริษัทลาวเทเลคอม

ในโครงการนี้มีหลายวิชาที่ผู้บริหารต้องเรียนรู้

เพื่อให้สามารถสร้างโปรเจ็คในการพัฒนางาน

และพัฒนาธุรกิจขึ้นมาได้

สิ่งสำคัญอันดับแรกเลยก็คือ ผู้บริหารต้องมี

Mindset ที่ใช่และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2 วันนี้ผมเลยชวนผู้บริหารทุกท่านมาร่วมเรียนรู้กัน

ในหลักสูตร “Mindset Transformation for Success”

bottom of page