top of page

หลักสูตร ปลุกพลังสมองสู่การเป็นมืออาชีพ

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย์ จํากัด มหาชน

29-30/11/2564

น้ำตาลบุรีรัมย์มุ่งมั่นสู่ความเป็น “มืออาชีพ” ในทุกกระบวนการ

หลังจากที่ “นักธุรกิจไร่อ้อย” แสดงความเป็น “มืออาชีพ”

ในการปลูกและดูแลอ้อยให้ได้ผลผลิตเป็นอันดับต้นๆของประทศแล้ว

กระบวนการสำคัญที่น้ำตาลบุรีรัมย์ให้ความใส่ใจมาก

ก็คือ “การเก็บเกี่ยว” อ้อยเข้าโรงงานซึ่งเป็นตัวตัดสินความสำเร็จที่สำคัญมากเช่นเดียวกัน

เก็บเกี่ยวยังไงให้ได้ “คุณภาพอ้อยดีที่สุด” และเกิดการ “สูญเสียน้อยที่สุด”

ผลลัพธ์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ “มืออาชีพ” เท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วย

“นักคีบอ้อย” ที่ต้องลำเลียงอ้อยขึ้นรถบรรทุกให้สะอาดที่สุดและมีสิ่งเจือปนน้อยที่สุด

“นักตัดอ้อย” ที่ต้องควบคุมรถตัดอ้อยมูลค่าคันละ 10 กว่าล้านบาทให้ตัดได้คุณภาพอ้อยดีที่สุดและเสียหายน้อยที่สุด

เมื่อมี “วิธีการ” แบบ “มืออาชีพ”แล้ว “วิธีคิด” แบบ “มืออาชีพ” คือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้

เพราะเมื่อ “นักคีบอ้อย” และ “นักตัดอ้อย” มี “วิธีคิดแบบมืออาชีพ” เขาจะรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่องานของตัวเองอย่างเต็มที่และเต็มใจและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่ได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อให้ได้คุณภาพอ้อยตามที่ต้องการ

ใส่ใจในความเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอนคือ “เคล็ดลับ” ความสำเร็จของน้ำตาลบุรีรัมย์

ขอบคุณผู้บริหารที่ให้ความไว้วางใจให้ทีม COS

ช่วย “สร้างกระบวนการคิดสู่การเป็นมืออาชีพ”

ให้กับทั้ง “นักคีบอ้อย” และ “นักตัดอ้อย” ในหลักสูตร

“ปลุกพลังสมองสู่การเป็นมืออาชีพ” ครับ
 

#2930พย64 #cos #resultbasedtraining #โค้ชเพียว

bottom of page