top of page

หลักสูตร ทักษะการโค้ชสำหรับครูในช่วงเลาแห่งความท้าทาย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า

24-26/09/2564

ปิดโปรเจคกันไปเรียบร้อย สำหรับ

“ทักษะการโค้ชสำหรับครูในช่วงเลาแห่งความท้าทาย”

โดย Code of Success ร่วมกับ โรงไฟฟ้าราชบุรี

3 กลุ่ม 3 รุ่น มากกว่า 100 ชีวิต

เรียนแล้วฝึก - ฝึกแล้วพัฒนากันต่อ

ด้วยการติดตามผลกันแบบใกล้ชิด

เห็นครูนำไปฝึกใช้กับเด็กนักเรียน

กับเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนใกล้ตัวแล้วปลื้มครับ

แม้โปรเจคจบ แต่เรายังไม่จบเพราะเรายังสามารถติดตามกันแบบต่อเนื่อง

#ครูโค้ช #CoachPure #CoachJua #AjarnBatt #Annoptalk #นักจิตวิทยาองค์กร #PositivePsychologistPositiveHR #CodeOfSuccess #COS

bottom of page