top of page

หลักสูตร Positive Mindset For Successful Leader

HRAP (Honda R&D Asia Pacific)

16-17/09/2564

สิ่งที่พาเรามาถึงจุดนี้

ไม่ได้หมายความว่ามันจะพาเราไปต่อได้

หมายความว่าอะไร?

หัวหน้าทุกคนย่อมเคยผ่านการเป็นลูกน้องมาก่อน

ตอนเป็นลูกน้องเราก็ต้องใช้ “วิธีคิด” แบบหนึ่ง

พอมาเป็นหัวหน้าเราก็ต้องใช้ “วิธีคิด” อีกแบบหนึ่ง

เพราะว่า “ผลลัพธ์” ที่เราต้องการนั้น

มันมีความแตกต่างกันอย่างมาก

ตอนเป็นลูกน้องนั้น ผลงานขึ้นอยู่กับตัวเอง

ตอนเป็นหัวหน้าผลงานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของทีม

จึงเป็นเหตุผลที่ว่า เราไม่สามารถใช้ชุดความคิด “เดิม”

มาพัฒนางานเมื่อเรามีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นได้

แต่ “รู้” กับ “ลงมือทำ” นั้นคนละเรื่องกัน

ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรจึงต้องมีกระบวนการสมองในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน “วิธีคิด”

ผลการประเมิน 2 ปีซ้อนของ HRAP (Honda R&D Asia Pacific) นั้น บ่งบอกชัดเจนว่า นอกจากจะพอใจกับการฝึกอบรมหลักสูตร Positive Mindset For Successful Leader แล้ว

หัวหน้างานที่เข้าอบรม เกิดการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำใช้ “วิธีคิด” ประยุกต์ในการทำงานได้ดี

ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วที่ หลักสูตรนี้ถูกบรรจุไว้สำหรับหัวหน้างาน ปีนี้ถึงแม้จะเป็นออนไลน์แต่ประสิทธิภาพของหลักสูตรไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยครับ

สังเกตได้จากผู้เข้าร่วมเรียนมีส่วนร่วมทั้ง ถาม ทั้งตอบ ทั้งช่วยกันนำเสนอกันอย่างเต็มที่

คนเรียนสนุกได้ผลลัพธ์ เราก็รู้สึกมีความสุข

สนใจให้เราออกแบบหลักสูตรไหน

เพื่อช่วยให้องค์กรคุณได้ผลลัพธ์

ติดต่อเรา ทีม COS ได้ครับ
 

#positivemindsetforsuccessfulleader #cos #ResultBasedTraining

bottom of page