top of page

หลักสูตร ปลุกพลังสมองสู่ความสำเร็จ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

21/11/2564

“ไม่เคยจัดอบรมแบบนี้เลย ส่วนใหญ่จัดวิชาการ

อบรมแบบนี้ดีมากๆ สามารถเอาไปใช้กับตัวเอง

และนำไปช่วยแก้ปัญหาให้กับน้องๆ

ไม่ว่าในเรื่องงาน หรือปัญหาครอบครัว

อยากให้จัดหลักสูตรนี้กับพนักงานทุกระดับ มันดีมากๆ”

“นำความรู้ที่ได้รับไปปลุกพลังสมองน้องๆ .. ให้มีพลังในการทำงาน มีความมั่นใจและมีเป้าหมายในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม”

“คิดแล้ววางแผน รีบลงมือทำ อย่าปล่อยโอกาสหายไป

กล้าคิด กล้าติดสินใจ ลงมือทำทันทีที่คิด”

“ทำทุกอย่างให้ดีขึ้น100% พัฒนาทีมงาน พัฒนาตัวเอง ทุ่มเทใส่ใจ”

“ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมอง สามารถนำไปใช้ได้จริง เปลี่ยนความคิดจากการทำงานแบบเดิมๆเป็นแบบใหม่พร้อมลงมือทำให้ไว”

ปลุกพลังสมองแล้วได้อะไร?

ก็ได้แบบที่ผู้เข้าอบรมตอบมาเลยครับ

รุ่นที่3ผ่านไปแล้วสำหรับผู้จัดการภาค-ผู้จัดการเขต

บ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ในหลักสูตร “ปลุกพลังสมองสู่ความสำเร็จ”

แล้วพบกันสัปดาห์ต่อไปใน รุ่นที่4ครับ
 

#ปลุกพลังสมองสู่ความสำเร็จ #cos #resultbasedtraining #โค้ชเพียว

bottom of page