top of page

หลักสูตร People Management Skills For Manager

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

21/10/2564

เมื่อคนหมู่มากมาอยู่ร่วมกัน

ทำงานร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน

โดยปราศจากความเข้าใจซึ่งกันและกัน

เมื่อนั้นสัญชาตญาณ “เอาตัวรอด”

จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็น

“การต่อสู้” “ชิงชัง” “แบ่งฝักแบ่งฝ่าย”

อย่างชัดเจน

เราเป็นผู้บริหารจำเป็นต้องเข้าใจทั้งทีมงาน

และลูกน้อง และสามารถก้าวข้ามสัญชาตญาณ

“เอาตัวรอด” ที่สมองส่วนเร็ว “ควบคุม”

เราเอาไว้ให้ได้

เพราะถ้าไม่อย่างนั้นผู้บริหารก็จะคอยแต่

“จ้องเล่นงาน” คนอื่น จนลืมผลลัพธ์

หรือเป้าหมายของการทำงานร่วมกันไป

นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้บริหารต้องเข้าใจเรื่องนี้

หลักสูตร People Management Skills For Manager

สำหรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 

#21oct21 #LHT #costraining

bottom of page