top of page

หลักสูตร Growth Mindset for Effective Work

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

28/01/2565

“ขอบคุณอาจารย์เพียวและอาจารย์อรรถกรเป็นอย่างสูงเลยนะคะ สำหรับการบรรยายในวันนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสนุกและมีความสุขมากเลยค่ะ หากมีโอกาสในครั้งต่อไป ขออนุญาตเรียนเชิญทางอาจารย์อีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ”

 

ขอบคุณผู้จัดครับ ที่เลือกหลักสูตร “Growth Mindset For Effective Work” ในการพัฒนาบุคลากรของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 

หลักสูตรที่เรียนแล้วสนุกได้ผลลัพธ์ไปต่อยอดการทำงานได้ทันที ต้องหลักสูตรนี้ครับ แฮปปี้ทั้งคนเรียนคนสอนและก็ผู้จัด
 

#Growthmindsetforeffectivework #resultbasedtrainning #cos

bottom of page