สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ชั้น 2 อาคารประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Principal Contact

กองจัดการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Phone02-649-5000 ต่อ 12062

culture.artsjournal@gmail.com

Support Contact

พิมพ์ปพัชญ์ โรจนสังวร

Phone02-6495000 ต่อ 12062

culture.artsjournal@gmail.com